Antakya


Hatay ve Antakya bölgesi, M.Ö. 333 yılında Büyük İskender ile Pers İmparatoru III. Dareios’un ordularının İssos kenti civarında yaptığı savaşla Makedon hakimiyetine girmiş olup, Büyük İskender’in ölümünden sonra komutanlarından Seleucus I. Nikator tarafından M.Ö. 300’lü yıllarda Antakya kenti kurulmuştur.

M.Ö. 64 yılında Antakya Roma İmparatorluğuna katılmış, M.S. I. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan Hristiyanlık, Kudüs dışında ilk defa Antakya’da yayılmıştır. Hz. İsa’ya inananlara ilk defa Antakya’da “Hıristiyan” adı verilmiştir. Antakya M.S. I. yüzyılda Roma ve İskenderiye’den sonra dünyanın üçüncü büyük kenti olmuştur.

Antakya 638 yılında Ebu Ubeyde Bin Cerrah tarafından fethedilmiş olup, uzun süre Haçlı orduları ile Müslüman ordularının mücadelesine ve sık sık el değiştirmesine sahne olmuştur. Antakya ve çevresi sonuçta 1516 yılında Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında Osmanlı hakimiyetine girmiş, I. Dünya Savaşı’nı Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında bitiren Mondros Antlaşmasından sonra Kasım 1918’de Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Uzun mücadele ve uğraşlar sonucunda 2 Eylül 1938’de Hatay Devleti kurulmuş, 29 Haziran 1939’da Hatay Millet Meclisi son toplantısını yaparak kendini feshetmiş ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almıştır. 23 Temmuz 1939’da da son Fransız askeri Antakya’yı terk ederek Hatay’ın (Antakya) kurtuluşu gerçekleşmiştir.

Kaynak: Antakya Kaymakamlığı
  • img01

    Antakya Surları Batı Tarafı, William Henry BARTLETT, 1836-1838.

HABİB-İ NECCAR


Kur’ân-ı Kerîm’de, “karye” halkını Hakk’a davet etmek için bir şehre (Karye) gelen iki elçiye destek olmak üzere bir üçüncüsünün gönderildiği, halkın bunlara karşı çıktığı, sadece şehrin uzak bir yerinden gelen bir kişinin iman edip onları desteklediği ve bu kişinin, açıkça ifade edilmemekle beraber âyetin gelişinden anlaşıldığına göre şehir halkı tarafından öldürüldüğü, onun imanı sayesinde cennete girdiği, kendisine kötülük eden şehir halkının ise bir sayha ile helâk edildiği anlatılmaktadır (Yâsîn 36/13-29).

Müfessirlere göre elçilerin adları Yuhannâ, Pavlus ve Şem‘ûnü’s-Safâ (Simun Petrus), gönderildikleri şehir ise Antakya’dır. Bunların tebliğini kabul eden mümin kişinin adı da Habîb b. Mûsâ, Habîb b. İsrâil veya Habîb b. Mer‘î’dir.

Diğer taraftan tefsir kitaplarında elçileri bu şehre Hz. Îsâ’nın gönderdiği rivayet edilir. Hıristiyan kaynaklarında Hz. Îsâ’nın tebliğ faaliyeti esnasında Antakya’ya elçi yolladığına dair bilgi yoktur. Onun semaya urûcundan sonra Kudüs’teki hıristiyanlar tarafından bu şehre gönderilen Barnaba Tarsus’tan Saul’ü de (Pavlus) yanına çağırmış, ikisi birlikte bir yıl süre ile orada yeni dini yaymışlardır (Resullerin İşleri, 11/22-26). Pavlus ile Barnaba Antakya’da iken daha sonra Simun Petrus da oraya gitmiştir (Galatyalılar’a Mektup, 2/11).


Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi


  • PANO-ROMA-N Afiş

Gökhan MARAŞLIOĞLU

www.gokhanmaraslioglu.com.tr

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi / Öğretim Görevlisi

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü - Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı ve Güzel Sanatlar Fakültesi - Resim Bölümü (Görevlendirme)

1985’de Hatay Antakya’da doğdu.

1991-2001 İlköğretim ve Ortaöğretimini İstanbul’da gördü.

2003 - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde lisans öğrenimine başladı.

2005 - Erasmus öğrencisi olarak Norveç Volda Üniversitesinde, 6 aylık süreçte "Stratejik Tasarım", "Resim ve Heykel Proje", ve "Temel Norveç Dili" derslerini gördü.

2009 - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu.

2011 - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kırıkhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü “Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programında Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı.

2011 - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne görevlendirildi ve halen aynı fakültede görevine devam etmektedir.

2019 - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisansını tamamladı.

● Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tez Konusu:

Panorama 1453 Tarih Müzesi’nin Algı Olanaklarını Genişletmesi Bakımından Resim Diline Katkılarına Genel Bir Bakış

● Etkinlik Geçmişi ●

HATA[Y]I ANLAMAK www.hatayianlamak.tk – 10-11 Mayıs 2018

Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü – Bilgisayar Destekli Tasarım Dersi Sergisi

Hatay’a Özgü ve Hatay’a Konuk Hayvanların 3 Boyutlu Maketleri (CNC Lazer Kesim ve 3D Baskı Modeller)


● Katıldığı Sergiler ●

2019 - “15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü" Adına Karma Sergi (Antakya)

2019 - “Kahvenizi Nasıl Alırdınız?” Temalı Uluslararası Davetli Sergi (Antakya)

2019 - Üniversiteler Arası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi Ulusal Akademisyenler Büyük Buluşma Sergisi (Samsun)

2019 - HMKÜ “Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi”(Antakya)

27. Uluslararası Panorama Konferansı Katılımcıları ile Panorama 1453 Tarih Müzesi Ziyareti.


Panorama 1453 ve 1326 Proje Koordinatörü Haşim Vatandaş ve Ressam Yaşar Zeynalov ile Bursa Panorama 1326 ziyaretinde.


Panorama 1453 ve 1326 ressamlarından Ramazan Erkut'u çalışma ofislerinde ziyaret.


Panorama 1453 Tarih Müzesi Müdürü (2008-2019 Eylül) Sayın Salih Doğan'ın sergimi ziyareti.

UlaşımYukarı